14/11/14

ΕΝΦΙΑ: Ξηλώνουν αρμοδιότητες από το Χαρδούβελη για να καλύψουν το φιάσκο


Ότι ο Γκίκας Χαρδούβελης αποτελεί εν πολλοίς… διακοσμητικό στοιχείο για την κυβέρνηση είναι πασίδηλο εδώ και καιρό, πολύ πριν τον ΕΝΦΙΑ. Έχει καταστεί εμφανές από τη μετατροπή του σε σάκο του μποξ όποτε οι βουλευτές της συγκυβέρνησης θέλουν να προβούν σε επαναστατική πολιτική και αντιπολιτευτικές κορώνες, στις συναντήσεις με τους ευρωπαίους εταίρους που «συνοδεύεται» από το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, Σταύρο Παπασταύρου και από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα στις οποίες «μπουκάρει» ως ταύρος εν υαλοπωλείο ο Χρύσανθος Λαζαρίδης για να του κάνει υποδείξεις.....

Μετά το νέο φιάσκο με την εξαίρεση του ΕΝΦΙΑ από την ρύθμιση των 100 δόσεων, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις , ο Γκίκας Χαρδούβελης είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο – για να εμφανιστεί ως δικό του λάθος και όχι ως κωλοτούμπα ολκής του Μαξίμου που υποχώρησε για μία ακόμα φορά στο 100% στις τροϊκανές επιταγές.
Έτσι, ο Γκίκας Χαρδούβελης χάνει μία ολόκληρη διεύθυνση από το υπουργείο Οικονομικών, η οποία ανατίθεται στον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη. Η εποπτεία της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελεί πλέον πεδίο δράσης του Γ. Μαυραγάνη.

Ποιο είναι το αντικείμενο της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής

-Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο σχεδίασμά και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό, και ιδίως η αξιολόγηση των εξελίξεων σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διενέργεια προβλέψεων για τα έσοδα από την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.
-Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές, με τις δεσμεύσεις μας ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
-Ο αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Οικ. και ιδίως με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη των στόχων των προηγούμενων εδαφίων καθώς και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των οποίων οι πολιτικές σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική.
-Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής που συνοδεύεται και από εισηγήσεις για την υιοθέτηση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου.
-Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της φορολογικής νομοθεσίας στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, και των επιπτώσεων κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών και δημοσιονομικών παραγόντων στο σχεδίασμά και την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

πηγή