2/5/14

«Αμνηστία» για τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής μέχρι τον Αύγουστο


Επι του πρακτέου δηλαδή την όποια απώλεια εσόδων από τους τόκους των χρεών θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτό κι αν είναι κοινωνική δικαιοσύνη!
Με απόφαση της κυβέρνησης το ο Οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής απαλλάσσεται προσωρινά από όλα τα χρέη του προς το Δημόσιο.....

Την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών, με μανία καταδιώξεως κυνηγάει και σαρώνει τους μικροοφειλέτες, την ώρα που καθημερινώς στέλνει δεκάδες συμπολίτες μας σιδεροδέσμιους στις φυλακές για χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την ώρα που προχωρά σε κατασχέσεις μισθών και συντάξεων, την ίδια ώρα δίνει προσωρινή απαλλαγή για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει το Μέγαρο Μουσικής.
Πιο συγκεκριμένα, με ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα που έχει ισχύ έως το τέλος του Αυγούστου του 2014, εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση για την «προσωρινή διευκόλυνση της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών».
Με την τροπολογία απαλλάσσεται έως την 31.8.2014 ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.
Επίσης, δεν επιτρέπεται σε βάρος του ΟΜΜΑ η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών, αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαρισμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)».
Η τροπολογία υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τον μη υπολογισμό τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου (σ.σ. η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για την απλούστευση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων) και έως την 31.8.2014.
Το ύψος της απώλειας αυτής εξαρτάται από τον χρόνο που κάθε ποσό από κατάπτωση εγγύησης κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, το ύψος του, τον χρόνο που τελικά θα εισπραχθεί κλπ. Όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, η εν λόγω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
Επι του πρακτέου δηλαδή την όποια απώλεια εσόδων από τους τόκους των χρεών θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτό κι αν είναι κοινωνική δικαιοσύνη!

1 σχόλιο:

  1. όποιος έχει τα γένεια...
    εδώ ισχύει το "όποιος έχει τα όργανα, απαλλάσσεται", ή "μην πυροβολείτε τον πιανίστα..."
    Ξενικός

    ΑπάντησηΔιαγραφή