8/4/14

Ομολογιακό δάνειο 80 εκατ.ευρώ συνήψε η Πήγασος Εκδοτική

Το δάνειο παραχωρούν οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank - Σε ποσοστό 86,3% το κεφάλαιο προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού....

Στη σύναψη προγράμματος εκδόσεως κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και την Alpha Τράπεζα ΑΕ, προχώρησε η Πήγασος Εκδοτική ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 80.000.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο.

Σημειώνεται ότι από το συνολικό κεφάλαιο, ποσοστό 86,3% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 13,7% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας.


πηγή