12/3/14

Τι δείχνουν οι οφειλές


Ως γεγονός, αναμενόμενο ήταν ότι θα συμβεί. Οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες το καθιστούσαν αναπόφευκτο. Σε μια χώρα που οι φορολογικές επιβαρύνσεις συνεχώς μεγαλώνουν και τα εισοδήματα μειώνονται, μοιραίο είναι ότι χρόνο με τον χρόνο θα είναι όλο και περισσότεροι οι πολίτες που δεν θα είναι σε θέση ν' ανταποκριθούν στις οφειλές τους έναντι του Δημοσίου.....

Μέσα σ΄ έναν χρόνο -από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2014- προστέθηκαν στους καταλόγους των οφειλετών 2.653.032 νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 10,098 δισ. ευρώ. Του χρόνου τέτοιες μέρες θα διαπιστώνουμε ότι οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές θα είναι ακόμη περισσότερες.
Είναι και άλλες, άλλωστε, οι ενδείξεις που οδηγούν με ασφάλεια σ' αυτό το συμπέρασμα. Οι πολλές και σημαντικές διευκολύνσεις για αποπληρωμή οφειλών ελάχιστα απέδωσαν. Ουσιαστικά έμειναν αναξιοποίητες από τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις νέες υποχρεώσεις τους, πώς θα έμπαιναν σε διαδικασία αποπληρωμής των παλαιότερων;
Και φυσικά όσο πιεστικά κι αν τίθεται το πρόβλημα, η πραγματικότητα δεν αλλάζει παρά μόνο με έναν τρόπο: την αύξηση επιτέλους του παραγόμενου εθνικού προϊόντος, έτσι ώστε να ξεκινήσει για τον εξουθενωμένο πολίτη η αντίστροφη πορεία - η σταδιακή μείωση των φορολογικών βαρών και η παράλληλη αύξηση των μισθών και συντάξεων.
Αλλη διαδικασία για ν΄ αποκατασταθεί κάποια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του Δημοσίου και τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και ειδικότερα των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν υπάρχει. Ολα τα άλλα είναι μεγαλοστομίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Και ο απλός πολίτης έχει υποστεί τόσα, ώστε δεν τις αντέχει.