20/3/14

Ἄρχισε ἡ προπαγάνδα καί ἡ χειραγώγησις τῶν προβάτων, λόγω ἐκλογῶν

Δεῖτε τί δημοσιεύουν τά συστημικά ΜΜΕ:


ΕΘΝΟΣ:


ΝΕΑ:


ΒΗΜΑ:Ὅμως, ἐμεῖς τούς ἔχουμε μάθει ἀπό τίς προηγούμενες φορές. Χίλια ψέμματα γιά νά ἐξαπατηθῇ ὁ λαός καί πάλι - γιά νά μή χάσουν τίς καρέκλες οἱ ἐθνοκηφῆνες καί οἱ λακέδες τους - καί μετά .........θά ἔρθῃ τό νέο μνημόνιο!