9/3/14

Κατάσχεσις λογαριασμῶν ἀπό 2,77 εὐρώ;Κάνετε ἀκόμα καταθέσεις σέ τράπεζες, ὅσοι ἔχετε; Δεῖτε πῶς τό κράτος κατάσχει τίς καταθέσεις τῶν πολιτῶν μόλις φθάσουν τό ὕψος τῶν 2,77 εὐρώ!!!
Μπορεῖ νά δώσῃ κανείς κάποια ἄλλη ἑρμηνεία;