13/2/14

Λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές ὅλα εἶναι μαγικά

-Το Χρηματιστήριο ανεβαίνει συνεχώς…
Για παράδειγμα η μετοχή του ΟΤΕ σημειώνει άνοδο 27,7% από την 31.12.2013
(τιμή 31.12.2013 Ευρώ 9,67, τιμή 12.2.2014 Ευρώ 12.35)
-Το Bloomberg που προέβαλλε αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα
τώρα ζητά να κουρευτεί το χρέος!!!!
-Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
-Οι όροι βιωσιμότητας χρέους ξαφνικά αλλάζουν
-Η παραδοσιακά ελλειμματική χώρα μετατρέπεται σε χώρα με πλεόνασμα 3,9 δις Ευρώ

Ελλάδα η χώρα των θαυμάτων…