6/2/14

Ἀδιαφοροῦν οἱ Ἕλληνες γιά τό πολυδιαφημισμένο «πλεόνασμα»!

Πῆραν εἴδησι οἱ ἁπλοί πολίτες, ὅσο ζῶα κι ἄν τούς θεωροῦν οἱ δωσίλογοι πολιτικοί μας, ὅτι εἶναι ἐπικοινωνιακό κόλπο γιά ψηφοθηρία στίς ἐπικείμενες ἐκλογές καί ἀσχολοῦνται  μέ αὐτό πού ἔχει προκύψει ἀπό τίς δουλοπρεπεῖς ἐπιλογές τῶν «κυβερνώντων». Τήν αὐριανή ἐπιβίωσι....


Την καταστροφή της Ελλάδας αποτυπώνει η τελευταία ποσοτική έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς φαίνεται ότι η έξοδος από τη βαθιά ύφεση παραμένει όνειρο απατηλό, ενώ αδιάφοροι εμφανίζονται οι Ελληνες και για το πολυδιαφημισμένο πλεόνασμα......


Για την ελληνική κοινωνία οι πρώτοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν το 2014 είναι η αύξηση της απασχόλησης και η οικονομική ανάκαμψη. Το πρωτογενές πλεόνασμα αντιμετωπίζεται με αδιαφορία και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών πιστεύει ότι δεν θα έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Απαισιόδοξοι παραμένουν οι πολίτες για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΕΒΕΑ, με τίτλο «Οικονομικό βαρόμετρο». Οπως προκύπτει από την έρευνα, το 68% των Ελλήνων δηλώνει απαισιόδοξο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, με το ποσοστό να έχει υποχωρήσει ελαφρά από το 70% των προηγούμενων μετρήσεων.

Παράλληλα, πτωτικά κινήθηκε και το ποσοστό των αισιόδοξων, καθώς υποχώρησε στο 14% από 15% προηγουμένως. Η διαφορά που προέκυψε φαίνεται ότι καλύφθηκε από την αύξηση του ποσοστού εκείνων που επέλεξαν να μη συμμετάσχουν, καταλήγοντας σε μια αύξηση τριών μονάδων, από το 15% στο 18%.
Αρκετά δύσπιστη φάνηκε η ελληνική κοινωνία σε ό,τι αφορά τις άμεσες επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην καθημερινότητα των πολιτών το πρωτογενές πλεόνασμα που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, το 66% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, ενώ μόλις το 22% διατήρησε πιο αισιόδοξη προσέγγιση απαντώντας θετικά, ενώ το 12% επέλεξε να μη συμμετάσχει.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες τις οποίες θεωρεί η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να θέσει η κυβέρνηση κατά το 2014, στις δύο πρώτες θέσεις, με μέσο όρο 4,8 και 4,7 στα 5, βρέθηκαν η αύξηση της απασχόλησης και η οικονομική ανάκαμψη αντίστοιχα, ακολούθησε η έξοδος από το Μνημόνιο με μέσο όρο 4,4 στα 5 στην τρίτη θέση, στην τέταρτη θέση βρέθηκε η πολιτική σταθερότητα με μέσο όρο 4 στα 5, ενώ την πεντάδα των υπό εξέταση προτεραιοτήτων ολοκλήρωσε η αλλαγή της κυβέρνησης με μέσο όρο 3,4 στα 5. Οι συμμετέχοντες, και αντίστοιχα η κοινωνία, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της απασχόλησης και στην οικονομική ανάκαμψη κατά το 2014, ενώ πολύ κοντά σε επίπεδο προτεραιότητας ακολουθούν και οι υπόλοιπες τρεις επιλογές.

Ξανθή Γούναρη