7/2/14

Χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς πατρίδα

Κάπως ἔτσι ἔχουν τά πράγματα στό σημερινό «Ἑλλαδιστάν»: