4/2/14

Ὡς πότε θά ζοῦμε μέσα στήν Ὕβριν;

Ἡ ὔφεσις θά τερματισθῇ τό 2014, κατά τούς φωστῆρες (τρομάρα τους) τῆς ἑλληνικῆς «κυβερνήσεως».
Ἔρχονται ἐκλογές καί ἄρχισε ἤδη ἡ πλύσις ἐγκεφάλου τῶν ζώων πού ψηφίζουν τά συστημικά κόμματα. 
Μέχρι ἐδῶ ἦταν. Πάπαλα. Τελείωσαν τά δύσκολα. Θά φᾶμε μέ χρυσᾶ κουτάλια σέ λίγο (πόσο κι ἄν;) καιρό!!!
Ἐδῶ γελᾶμε: Ὅσοι δέν πέθαναν ἐπειδή δέν εἶχαν χρήματα νά πᾶνε στούς γιατρούς καί στά νοσοκομεῖα, ὅσοι δέν αὐτοκτόνησαν λόγω ἀπελπισίας καί ἀπογνώσεως γιά τήν ζωή πού ἔχασαν καί χάνουν, καθημερινῶς, θά ξαναψηφίσουν τούς ἐγκληματίες πού διαφεντεύουν τίς τύχες καί τό μέλλον τους. 
Δυστυχῶς. Τό ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντηρήσεως θά λειτουργήσῃ καί πάλι. Οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι, θά παρακαλέσουν, θά κλάψουν, θά φωνάξουν, θά ὑβρίσουν ἀλλά πάλι θά γλείψουν τούς «σκατάδες», τά γλοιώδη τσιράκια τῶν ἐπικυριάρχων καί θά ξαναψηφίσουν τούς δημίους τους. 
Τό ὡραῖο ψέμμα κι ὁ ἐκβιασμός «πουλάει».
Ἡ προπαγάνδα μέσα ἀπό τά ἐργαλεῖα τῶν κρατούντων φέρνει τό ἐπιθυμητό γι΄αὐτούς ἀποτέλεσμα.
Ἔχουν τό μαχαίρι, ἔχουν καί τό πεπόνι.


Ὄντως, πέρα ἀπό κάθε πρόβλεψι - τό κόστος γιά νά παραχθῇ - τό πρωτογενές πλεόνασμα.
Ἡ ζωή καί οἱ ἀνάγκες μας μπῆκαν στήν κρεατομηχανή τῶν διεθνῶν τοκογλύφων καί ξεζούμισαν ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει γιά νά ἐπιτευχθῇ τό...περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα. 
Αὐτές τίς λέξεις πού τίς ξέρουν ἀπ΄ἔξω κι «ἀνεκατωτά» οἱ γιαγιάδες καί οἱ παποῦδες μας στό χωριό. Ποῦ τούς εὕρισκες; Στό καφενεῖο καί συζητοῦσαν γιά τό πλεόνασμα τοῦ δημοσίου τομέως.
Εἶναι οἱ ἴδιοι, εἴμαστε οἱ ἴδιοι, πού πουλούσαμε τό χωραφάκι μας, τό σπίτι μας, γιά νά ἀγοράσουμε μετοχές στό Χρηματιστήριο τοῦ τάπερμαν, γιά νά μήν νομίζουν οἱ «ἑταῖροι» μας ὅτι δέν εἴμαστε ἐξελιγμένοι. Ὅτι δέν γίναμε ΕὐρωΠέη, ὅτι δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά μποῦμε στό εὐρώ καί ψηφίζαμε Σημίτη γιά νά ξεπουλήσῃ τήν Ἑλλάδα μέχρι τό Σαρωνικό. Ἀλλά μυαλό δέν βάζουμε.

Ὅλες οἱ παρενέργειες γιά τήν δημιουργία του πρωτογενοῦς πλεονάσματος ἦσαν γιά τήν κυβέρνησι τῶν δωσιλόγων «παράπλευρες ἀπώλειες». 

Ἡ ζωή συνεχίζεται μόνο γιά τά τσιράκια τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ. 
Ἡ ζωή συνεχίζεται μόνο γιά τά σκουλήκια πού τρέφονται ἀπό τίς σάρκες μας.
Ἡ ζωή συνεχίζεται γιά τούς ἐγκληματίες, τούς κηφῆνες, τούς προδότες, τούς ξεπουλητάδες τῆς πατρῖδος καί τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.
Ἡ ζωή συνεχίζεται, μόνον, γιά τά κατακάθια τῆς κοινωνίας.
Ἡ ζωή συνεχίζεται μόνον γιά τούς ἅρπαγες, τούς ἀπατεῶνες καί τούς ψεῦτες.
Οἱ ἄξιοι, οἱ ἔξυπνοι, οἱ ἰκανοί, οἱ δραστήριοι θά βρίσκουν, συνεχῶς ἐμπόδια στήν ἀνέλιξι καί τήν σταδιοδρομία τους. 
Σήμερα κυβερνᾶ τό κέρδος, τό χρῆμα, οἱ τράπεζες, ὁ διεθνής σιωνισμός, ἐπικουρούμενος ἀπό τούς λακέδες τοῦ κάθε κράτους-ἀποικία πού ἔμελλε  νά βρεθῇ στό διάβα τους. 
Γιά ὅλους αὐτούς ἔχει ἀξία μόνον τό ἀποτέλεσμα, ἀνεξαρτήτως ἀπωλειῶν. Ἡ εὐημερία τῶν ἀριθμῶν τοῦ συμφέροντος καί τοῦ κέρδους τῶν διεθνῶν σιωνιστικῶν ἀγορῶν.

Ὡς πότε θά ζοῦμε μέσα στήν Ὕβριν;
Στό χέρι μας εἶναι νά ἔρθῃ ἡ Νέμεσις καί ἡ Τίσις.Ἔχουμε τήν δύναμι.... Θέλησις καί ἀπόφασις χρειάζονται........