27/1/14

Τά ΙΚΕΑ καί τά Lidl μᾶς κατακλέβουν

Δέν ταΐζουμε μόνον τούς λαθρομετανάστες οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ πληρωθοῦν στέλνουν τά χρήματά τους στίς οἰκογένειές τους στήν πατρίδα τους, ἔχουμε καί τίς πολυεθνικές πού μᾶς κατακλέβουν.

Πρός ὅλα τά κορόϊδα, λοιπόν, πού ἀντί νά στηρίζουν τά μαγαζιά τῶν Ἑλλήνων ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ἀκουμπᾶνε τά λιγοστά χρήματά τους στίς πολυεθνικές γιά νά τά βγάζουν στό ἐξωτερικό καί νά στραγγίζῃ ἡ ἀγορά ἀπό τό χρῆμα πού τόσο πολύ ἀνάγκη τό ἔχουμε αὐτή τήν περίοδο. 
Δεῖτε τίς εἰκόνες: