20/1/14

Ξεκίνησε το κυνήγι οφειλετών του ΟΑΕΕ από το ΚΕΑΟ


Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ κι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, καθώς πλέον, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η  διαχείριση των οφειλών  προς τον ΟΑΕΕ θα γίνεται  μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του ΟΑΕΕ επισημαίνει ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και συνεπώς ισχύουν οι νέοι βελτιωμένοι όροι ρύθμισης οφειλών. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του Ν.4225/2014 βελτιώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής, και απλουστεύονται οι διαδικασίες ένταξης στη ρύθμιση για οφειλές έως 10.000 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε 41 δόσεις έως 31/1/2014, εκμεταλλευόμενοι τους νέους όρους.

Στην αντίθετη περίπτωση, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ που έχουν δώσει προτεραιότητα στις οφειλές που χαρακτηρίζονται άμεσα εισπράξιμες θα προχωρούν τις διαδικασίες και εντός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων, θα ενεργοποιούνται οι διαδικασίες ακόμη και των κατασχέσεων.


Με την ολοκλήρωση ένταξης στο ΚΕΑΟ των μη ρυθμισμένων οφειλών του ΟΑΕΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις  που ισχύουν και για τους οφειλέτες του ΙΚΑ.

Στην πράξη, οι οφειλέτες ΟΑΕΕ με την ένταξή τους στο Μητρώο Οφειλετών ΚΕΑΟ  αποκτούν Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.).

Οι οφειλές που μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του ΚΕΑΟ αναφέρονται σε χρονική περίοδο μέχρι 31/10/2013 και αφορούν κύρια εισφορά και τα αντίστοιχα πρόσθετα τέλη.

Ήδη, στους οφειλέτες του Οργανισμού  εστάλη ηλεκτρονικά – μέσω e-mail – ενημερωτικό σημείωμα ότι πλέον ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΕΑΟ.

Με το ίδιο μήνυμα, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ:

-Να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες.
-Να ενημερωθούν σε ποιά Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ  ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος ΙΚΑ ανήκουν.
-Να ενημερωθούν αναλυτικά για την εικόνα της οφειλής τους από τον πίνακα χρεών.

Επίσης, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, να ρυθμίζουν την οφειλή τους με απόφαση ρύθμισης που θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.

Ο οφειλέτης θα επιλέγει το είδος ρύθμισης που επιθυμεί, ανάλογα με την χρονική περίοδο που αναφέρονται οι οφειλές του. Η καταβολή των δόσεων θα διενεργείται στα πιστωτικά ιδρύματα με εξαίρεση την πρώτη δόση που θα πρέπει να καταβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ ή  ή Ταμειακή Υπηρεσία ΙΚΑ.

Τονίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης, που απαιτείται για την υπαγωγή σε ρύθμιση, διενεργείται αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ ή  στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος ΙΚΑ που εξέδωσε την απόφαση ρύθμισης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οφειλέτης αμφισβητεί τη συνολική οφειλή του ή μέρος αυτής, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ που ανήκει και όχι στο ΚΕΑΟ