30/1/14

Ελαφρά αύξηση των καταθέσεων, σημαντική μείωση των χορηγήσεων

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε εποχικούς παράγοντες, καθώς τον Δεκέμβριο παρατηρείται "παραδοσιακά" εισροή καταθέσεων εξαιτίας της καταβολής του δώρου (όπου αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη) καθώς και στην πίστωση των τόκων του β΄ εξαμήνου
Με αύξηση των καταθέσεων έκλεισε το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος οι καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων στις τράπεζες αυξήθηκαν το Δεκέμβριο σε 163,2 δισ. ευρώ από 161,042 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο)

Από το 2009 το απόθεμα των καταθέσεων έχει μειωθεί κατά περίπου 74 δισ. ευρώ .....

Περαιτέρω μείωση παρουσίασαν το 2013 οι χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με αποτέλεσμα το χρέος του ιδιωτικού τομέα προς τις τράπεζες να μειωθεί κατά 3,9% στα 217,9 δισ. ευρώ από 227,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 110 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,9 %, από -4,7% το Νοέμβριο του 2013.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -5,0%, το Δεκέμβριο του 2013, από -4,6% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 91 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2012: θετική καθαρή ροή 192 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,3%, το Δεκέμβριο του 2013, από -6,4% τον προηγούμενο μήνα.
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2013, ήταν θετική κατά 76 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 41 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 0,9%, από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.
Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στα 100,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013 από 106,5 δισ. ευρω που ήταν στο τέλος του 2012. Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων μειώθηκε κατά 3,3% στα 71 δισ. ευρώ από 74,6 δισ. ευρώ το 2012. 
Μεγαλύτερη ήταν η μείωση στα καταναλωτικά δάνεια καθώς το συνολικό τους υπόλοιπο μειώθηκε σε σχέση με το 2012 κατά 3,9% στα 28,3 δισ. ευρω.