14/1/14

Ποιες είναι οι πλούσιες και ποιες οι πιο φτωχές περιφέρειες της χώρας


Στις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, μετά και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα διαμορφώνεται και ο χάρτης με τις πιο πλούσιες και τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας:
Οι πιο πλούσιες περιφέρειες
 • Αττική: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, μείωση 5,2% σε σχέση με το 2010
 • Νότιο Αιγαίο: 20.896 ευρώ, μείωση 6,9%
Οι φτωχότερες περιφέρειες:
 • Ηπειρος: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010
 • Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010
Που έγινε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ
 • Ανατ. Μακεδονία- Θράκη: Μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%
 • Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%
 • Ηπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%
 • Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%
 • Στον αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με αύξηση 381 ευρώ ή κατά 2,1%.
Οσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010.
Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθες περιφέρειες:
 • Ανατολική Μακεδονίας- Θράκη: 9,1%
 • Θεσσαλία: 8,2%
 • Ηπειρος: 8,1%
 • Ιόνιων Νήσων: 8,1%
 • Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι ακόλουθες περιφέρειες:
 • Αττική: 48,1%
 • Κεντρική Μακεδονία: 13,5%
 • Κρήτη: 4,9%
Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν:
 • Το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%
 • Τα Ιόνια Νησιά με 1,8%
 • Η Ηπειρος με 2,2%                                                                                                                                                       πηγή