30/9/13

Τειρεσίας κομμάτων


• Κόμμα που χρωστάει είναι υποχείριον των δανειστών. 
• Τα «Ελληνικά» κόμματα πρέπει να πάψουν να χρωστάνε για να βγάλουν τα εισαγωγικά από το «Ελληνικά». 
• Κόμμα το οποίο υποθηκεύει τις μελλοντικές επιχορηγήσεις είναι επικίνδυνο. 
• Οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν χωρίς εγγυήσεις των μελλοντικών εσόδων. Οι επιχορηγήσεις δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται από τις εκλογικές επιδόσεις. 
Συνεπώς οι μελλοντικές επιχορηγήσεις είναι αβέβαιες. 
• Για να πάψουν να είναι αβέβαιες πρέπει κάποιος να βοηθάει και να εξασφαλίζει τις μελλοντικές εκλογικές επιδόσεις. 
• Τα ΜΜΕ είναι καταχρεωμένα. Κι όμως λειτουργούν, και μάλιστα χωρίς άδειες. 
• Τα εξαρτημένα από τις τράπεζες ΜΜΕ επιδοτούν με προπαγάνδα τα υπερχρεωμένα κόμματα προκειμένου να μην χάσουν οι τράπεζες στις οποίες χρωστούν όλοι. 
• Επειδή όμως ποτέ και κανένας δεν μπορεί να εξοφλήσει ένα υπέρογκον δάνειον, μετατρέπει ένα φύσει μη βιώσιμο δάνειο σε βιώσιμο μέσα από αύξησιν κατά γεωμετρική πρόοδον των ενεχύρων. 
• Τι έχει να υποθηκεύσει ένα κόμμα πέρα από τις αβέβαιες μελλοντικές επιχορηγήσεις; 
Τις μελλοντικές αποφάσεις. 

Δηλαδή οι τράπεζες δίνουν το χρήμα, οι κυβερνήσεις υποθηκεύουν το έργον των, τα ΜΜΕ πείθουν για την ορθότηταν των αποφάσεων. 


Όταν οι τράπεζες θέλουν χρήμα, τα ΜΜΕ φουσκώνουν τις πυραμίδες (βλέπε σκάνδαλο και κλοπή καταθέσεων στο χρηματιστήριο) και οι υπερχρεωμένοι πολιτικοί λένε «το Χ.Α.Α. θα πάει στις 7000 μονάδες». 
Δεν είναι πολιτικοί, είναι διαχειριστές κομματικού τε μη βιωσίμου χρέους. Είναι τσάμπα μάγκες με ξένα κόλλυβα. 

Καμία τράπεζα πλέον δεν είναι Ελληνική. 
Η ΕΤΕ και η ΤτΕ ήταν πάντοτε τράπεζες του Ρότσιλντ. 

Το μέλλον (αλλά και κάθε μέλλον του παρελθόντος) ήταν υποθηκευμένα στις τράπεζες και μάλλον κατευθυνόμενα από αυτές. 

• Κάποιος να βάλει τα κόμματα στον Τειρεσία παρακαλώ. 
• Κάποιος να απαγορεύσει σε χρεωμένα κόμματα την συμμετοχή σε εκλογές. 
• Να κηρυχθούν παράνομες όλες οι κυβερνήσεις του «Ελληνικού κράτους» ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΣ ως ψευδοκυβερνήσεις τραπεζικής κατοχής. Δεν μιλάμε για κυβερνήσεις αλλά για συμμορίες καταχρεωμένων ακαμάτων, οι οποίοι απόκτησαν υπόστασιν μέσα από τα δανεικά. 

Καμία απόφασις γενικής συνελεύσεως δεν λαμβάνεται με λιγότερο από 51% του ΔΣ. 
Καμία κυβέρνησις δεν έλαβε στην Ελλάδα πάνω από 50%. 
Καμία απόφασις κυβερνήσεων μειοψηφίας δεν είναι έγκυρη. 
Όλες οι αποφάσεις του «Ελληνικού» κράτους μπορούν να ακυρωθούν διότι δεν ελήφθησαν με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ, αφού κάθε Έλληνας είναι μέτοχος της Ελλάδος. 

•• Η ψήφος είναι εξουσιοδότηση. 
•• Η ψήφος δεν είναι μεταφυσική, είναι μεταβίβασις δικαιωμάτων. 

Συνεπώς όλες οι διεθνείς και εγχώριες συμφωνίες του «Ελληνικού» κράτους είναι άκυρες αφού δεν ελήφθησαν από το 51% των μετόχων, είτε αυτοί μετείχαν αμέσως, είτε διά εξουσιοδοτήσεως (ψήφος). 

Οι τράπεζες θα πάρουν τα αρχ... μας διότι δανειοδότησαν πρόσωπα τα οποία δεν εξουσιοδοτήθηκαν από το 50+% των μετόχων του Ελληνικού έθνους. 

### Τα χρέη των κομμάτων είναι προσωπικά και ονομαστικά. Όχι εθνικά. ###

Όλες οι Ελληνοποιήσεις είναι παράνομες γιατί ελήφθησαν από την μειοψηφία του ΔΣ, δηλαδή όχι από το 50+% των μετόχων της Ελλάδος. 

Οι Έλληνες δεν είναι κάτοικοι της Ελλάδος. Είναι ιδιοκτήτες. Είναι κληρούχοι του Εθνικού Συνεταιρισμού που λέγεται Ελλάς. Κανένας δεν μπορεί να υποθηκεύσει τον συνεταιρισμό εάν δεν κατέχει το 50+% των μετοχών. 

Απλά πράγματα.

Στράβων Ἀμασεύς