27/9/13

Ἑτοίμασαν τό ἔδαφος γιά τήν ἐπέλασι τῶν ξένων ἀφεντικῶν


Πρίν ἀπό τήν ἐπίθεσι τῶν τοκογλύφων στήν Ἑλλάδα ... οἱ πολιτικοί εἶχαν φροντίσει νά καταστρέψουν τήν ἐπιχειρηματικότητα στόν τόπο μας καί χρησιμοποιοῦσαν ὡς πρόσχημα τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, γιά νά ἀποτρέπονται ἔμμεσα οἱ ἐπενδύσεις ἀπό «λᾶθος» πλευρά.
 Μετά τήν ἐπέλασι τοῦ ΔΝΤ ... παραδίδονται γιά ἰδιωτική χρῆσι οἱ παραλίες, τά δάση καί ἀφοῦ κατεστράφησαν οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ... ἑτοιμάζουν τό ἔδαφος γιά τήν ἐπέλασι τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους ...
--------------------------------------------------------------------------
Στην υπογραφή άλλης μίας κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία δεν χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη για δημιουργία μεγάλων μονάδων προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης. Έτσι μετά τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα γήπεδα, τα έργα απορριμμάτων κ.ά., ο κ. Μανιάτης υπέγραψε σχετική ΚΥΑ για την αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων νοσοκομειακής περίθαλψης. Αφορά εκατοντάδες νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια με 50 έως και 300 κλίνες.

Με την απόφαση αυτή, η οποία έχει αποσταλεί και στον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σειρά εγκαταστάσεων νοσοκομειακής περίθαλψης που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές. Στο εξής, οι εν λόγω εγκαταστάσεις λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους, με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία.

Όπως επισήμανε ο κ. Μανιάτης, «η συστηματική διεξαγωγή και εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων, με παράλληλη ενδυνάμωση των απαιτούμενων μηχανισμών, θα διασφαλίσει την αναβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος, με μειωμένο κόστος».