8/8/13

Τα πάνω κάτω στην Παιδεία: Αλλάζει ριζικά το Λύκειο και το σύστημα Πανελλαδικών.- Από τον Σεπτέμβριο αλλάζει το Λύκειο όπως το ξέραμε
- Νέο μοντέλο και στις πανελλαδικές εξετάσεις
- Τέσσερα πλέον τα μαθήματα των πανελλαδικών, τέσσερα και τα επιστημονικά πεδία
- Θα υπολογίζονται οι βαθμοί και των τριών τάξεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
- Κοινά για όλους τους μαθητές τα μισά μαθήματα των πανελληνίων


Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και για άλλη μια φορά, έρχονται τα πάνω κάτω για τους μαθητές.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα πρέπει να έχουν επιλέξει δυο πεδία μέχρι τις 10 Οκτωβρίου
Στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί άμεσα στο νομοσχέδιο και οι αλλαγές να ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές που θα μπουν φέτος στο Λύκειο.
Οι ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα κατεύθυνσης θα είναι περισσότερες μόνο στη Γ’ τάξη και αυτό γιατί στόχος είναι να σταματήσει το Λύκειο να είναι... φροντιστήριο.

Οι ώρες διδασκαλίας


Η πρώτη Λυκείου θα είναι αποκλειστικά Γενικής Παιδείας και οι ώρες διδασκαλίας θα είναι 34, με εννέα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής.
Στη Β’ τάξη προβλέπονται 30 ώρες Γενικής Παιδείας, 5 ώρες μαθήματα προσανατολισμού και στην Γ' Λυκείου 12 ώρες γενικής παιδείας και 20 ώρες μαθήματα προσανατολισμού.

Η βαθμολογία


Μια από της σημαντικότερες αλλαγές είναι πως για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα «μετράει» και ο βαθμός απολυτηρίου όλων των τάξεων του Λυκείου! Ο βαθμός της Α’ Λυκείου θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5, της Β' τάξης με 0,7 και της Γ' τάξης με 0,9. Το άθροισμα θα διαιρείται δια τρία και το πηλίκο θα αποτελεί τον βαθμό προαγωγής και απόλυσης.

Τα σενάρια είναι δυο...

Πρώτο σενάριο: Αν ο βαθμός του απολυτηρίου είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου βαθμολογίας των 4 πανελλαδικών μαθημάτων. Τότε: ο μέσος όρος των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με συντελεστές 0,5, 0,7, και 0,9 και τα γινόμενα αυτών αθροίζονται και διαιρούνται δια τρία. Μετά, το πηλίκο που προκύπτει θα θεωρείται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Όσοι επιλέγουν παιδαγωγικά τμήματα θα εξετάζονται επίσης σε: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστημών
Δεύτερο σενάριο: Αν ο βαθμός απολυτηρίου είναι μικρότερος του μέσου όσου των πανελλαδικών. Ο βαθμός της Α’ Λυκείου προσαυξάνεται κατά μια μονάδα και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5. Ο βαθμός της Β’ Λυκείου με συντελεστή 0,7 και της Γ’ τάξης με 0,9. Και εδώ, το πηλίκο θα λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πανελλαδικές – Αλλάζουν πεδία και μαθήματα


Τα επιστημονικά πεδία μειώνονται από πέντε σε τέσσερα:

1ο επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες 2ο επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3ο επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας 4ο επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Ιστορία

Λατινικά ή Αρχές Φυσικών Επιστημών
Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική

Χημεία

Βιολογία ή Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Οικονομία ή Ιστορία

Οργάνωση Λειτουργία της Πολιτείας ή Οργάνωση και Διοίκηση ή Λατινικάlamiareport.gr