6/7/13

Τέρμα το ΕΚΑΣ από 1η Ιουλίου ανάλογα με το εισόδημα.Σε διακοπή της χορήγησης του ΕΚΑΣ την 1η Ιουλίου, σε όσους συνταξιούχους προέκυψε, έπειτα από διασταύρωση με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ότι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).


Για τον ίδιο λόγο επίσης, μειώθηκε το ΕΚΑΣ σε περιπτώσεις που το εισόδημα από συντάξεις εντάσσει τον συνταξιούχο σε άλλη κλίμακα, ενώ διακόπηκε η χορήγηση του επιδόματος και για όσους έχουν προσκομίσει ασαφή στοιχεία στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που το ΕΚΑΣ διακόπηκε ή μειώθηκε επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, η διοίκηση του ΟΑΕΕ τονίζει, ότι θα αναζητηθούν τα ποσά που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί από την 1η Ιανουαρίου. Η παρακράτηση θα γίνει σε δόσεις, που ανέρχονται έως το 1/4 του ποσού της μηνιαίας σύνταξης.

Οι συνταξιούχοι που δήλωσαν ασαφή στοιχεία θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 1/1/2011 έως 31/12/2011) για περαιτέρω έλεγχο.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ έχουν ήδη ενημερωθεί με αποστολή προσωπικής επιστολής όλοι οι συνταξιούχοι στους οποίους έγινε διακοπή ή μείωση του ΕΚΑΣ.

Τέλος, σύμφωνα με τον Οργανισμό, στους συνταξιούχους εκείνους για τους οποίους προκύπτει ότι είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ μετά τη συσχέτιση των αρχείων της ΓΓΠΣ με τα αρχεία του Οργανισμού, το ΕΚΑΣ χορηγήθηκε την 1η Ιουλίου 2013 αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2013.


newsit.gr