17/6/13

Ἡ συμμορία πού κυβερνᾶ τήν χώρα


Ὁ Ἑλληνικός λαός ταΐζει ὄχι μόνο τούς κρατικοδίαιτους ἐθνοκηφῆνες, οἱ ὁποῖοι νομοθετοῦν εἰς βάρος του, ἀλλά καί τίς πολυεθνικές πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα.
Ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ μικρές ἐπιχειρήσεις εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἀποδίδουν στό «κουβᾶ δίχως πᾶτο», Φ.Π.Α. 23% ἐνῶ οἱ πολυεθνικές πού εἰσάγουν πρϊόντα στήν χώρα μας ἀπαλλάσσονται!
Αὐτοί εἶναι οἱ νόμοι πού ψηφίζονται ἀπό τούς συμμορίτες πού «κυβερνοῦν» τήν χώρα, τῇ ὑποδείξει, βεβαίως, τῶν ξένων ἐπικυριάρχων.
Δεῖτε τό ἀντίστοιχο Φ.Ε.Κ.: