16/5/13

Ἀπό ποῦ κατάγεται ὁ βελονισμός


Ὁ βελονισμὸς εἶναι μία μέθοδος ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Κινέζοι γιὰ τὶς θεραπεῖες πολλῶν παθήσεων. 
Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἀπὸ τὸν ἔμαθαν. Διότι ἡ ἰατρική, ὡς ἐπιστήμη κι ὄχι ὡς κάτι ποὺ λειτουργεῖ ἐμπειρικῶς κι ἀναπαράγεται, δὲν ξεκίνησε ἀπὸ ἐκεῖ. Θαυμαστὰ τὰ ἔργα τῶν Κινέζων ἀλλὰ πάντα σταματοῦν στὸ ἐπιστημονικὸ ὑπόβαθρο. 
Ποιοί εἶχαν λοιπόν τό ἐπιστημονικό ὑπόβαθρον γιά κάτι τέτοιο;
Χρειάζονται σοβαρὲς μελέτες κι ἔρευνες. Μποροῦμε νὰ υἱοθετοῦμε ἤ νὰ ἀποῤῥίπτουμε τὰ πάντα, ἀλλὰ μόνον συντονισμένες ἔρευνες, πολλῶν ἐπιστημόνων μαζύ, διαφορετικῶν εἰδικοτήτων, θὰ μποροῦσαν νὰ δόσουν ἀπαντήσεις ποὺ νὰ ἀπεικονίζουν τὴν ἀλήθεια. 
Μία ἐκτίμησις ὅμως, πιὸ …ῥιζοσπαστική, ἀπὸ τὸν φίλο μας Παναγιώτη.

Και ο βελονισμός ειναι ελληνική εφεύρεση:
Ας προσέξουμε την αρχαία ελληνική ανάγλυφο, όπου οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί εκτελούν βελονισμό. Αυτό δείχνει και αποδεικνύει ότι ο βελονισμος δημιουργήθηκε από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, χρησιμοποιήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια στην αρχαία Ελλάδα και μεταφέρθηκε στην Κίνα ίσως με τους Μινωΐτες.