21/5/13

Οἱ σφετεριστές τοῦ πλούτου καί τῆς ἐξουσίας


Οἱ ἄνθρωποι – ὄχι μόνον στήν Ἑλλάδα – ἐξαθλιώνονται μέσω τῶν δυσβάστακτων φόρων, ταλαιπωροῦνται σέ ὅλη τους τήν ζωή καί πεθαίνουν γιά νά περνοῦν καλά οἱ τράπεζες, τό μεγάλο κεφάλαιο καί ὅσοι κρύβονται πίσω ἀπό αὐτά.
Ὁ πλοῦτος τοῦ πλανήτου ἔχει περιέλθει σέ λίγους. Ἔχει κλαπεῖ στήν κυριολεξία ἀπό τούς φυσικούς ἰδιοκτῆτες του καί ἔχει καταλήξει στά χέρια τῶν αὐτοαποκαλουμένων ἀρχηγῶν, ἐξουσιαστῶν καί στήν οὐσία, αὐθαιρέτως χρησμένων, σφετεριστῶν τοῦ πλούτου τῆς γῆς.
Οἱ ἄνθρωποι, ὅπως καί στίς κοινωνίες τῶν ζώων, γεννιοῦνται μέ τήν ἀνάγκη νά ἀκολουθοῦν κάποιον. Τόν ἀρχηγό.Πρέπει ὅμως κατά τήν διάρκεια τοῦ βίου τους νά ἐκπαιδεύονται σωστά γιά νά ἀκολουθοῦν ἐκείνους πού πρέπει.
Δεῖτε τό βίντεο: