12/4/13

Ἡ ἀπάτη τοῦ SETI!Ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἀλητεία τοῦ SETI!!!
Μά τί εἶναι αὐτό τό SETI τέλος πάντων; Καί γιατί τόσο χρῆμα ἐχει πέσῃ ἐκεῖ;
Καί γιατί τόση φασαρία μέ αὐτό;
Γιατί τό συντηροῦν;
Τί εἶναι τά pulsars; 
Χρησιμεύουν ἤ ὄχι; 
Τί χρειαζόμαστε; Παλμικά ἤ ἡμιτονοειδῆ κύματα;
Γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὸν Παππᾶ καλλίτερα…

Λοιπόν; Τί λέτε;
Μᾶς δουλεύουν; 
Μπᾶ… ΝΑΣΑ καί σοβαρότης; Ἀσυμβίβαστα!
Υ.Γ. Ποῦ χρησιμεύει τό SETI; Γνωρίζετε; Μὰ φυσικὰ στὸ νὰ μᾶς βοηθήσῃ γιὰ νὰ ὑποδεκτοῦμε τὰ ἐξωγήινα!