10/4/13

Ὁ Ζουράρις γιά τό παιδομάζωμα ἀπό τούς τούρκους


Ἀφιερωμένο στούς σύγχρονους «ναιναίκους» καί λακέδες, πού ἐπιχειροῦν νά παραχαράξουν τήν Ἰστορία μας πρός ὄφελος τῶν ξένων συμφερόντων καί ἐκείνων πού τούς «φύτεψαν» στήν «ἐξουσία»:Μινώταυρος