11/4/13

Μὰ κάτι ὁμοιότητες σὲ αὐτὰ τὰ πιθάρια…


Μά ἔχουν ὁμοιότητες αὐτά τά πιθάρια;
Μά πῶς γίνεται;
Μπᾶ… Τυχαῖον!
Ὅπως φυσικὰ κι ἄλλα πολλά…
Βέβαια αὐτὰ τὰ πιθάρια εἶναι σιωπηλοὶ μάρτυρες κάποιων ἄλλων ἐποχῶν και μᾶς μεταφέρουν κάποιες ἀλήθειες ποὺ οὐδόλως βολεύουν…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Πιθάρια εἶναι… Δὲν εἶναι ἄνθρωποι…
Θὰ ἔλθῃ κι αὐτῶν ἡ ὥρα…
Αυτά τα πιθάρια δεν είναι όμοια;
Και όμως το ένα βρέθηκε σε ανασκαφή στην Κρήτη και το άλλο σε ανασκαφή στις Μπαχάμες . Τι συμπεράσματα βγάζετε;