9/4/13

Οἱ φορολογικές ἐπιβαρύνσεις δέν ἔχουν τέλος


Το φορολογητέο εισόδημα μειώθηκε κατά 5,48% ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 359,09%!

Οι μεταβολές που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, όλες στο πλαίσιο μιας «φορολογικής μεταρρύθμισης» είχαν κύριο στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την άντληση περισσότερων εσόδων. Ειδικά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011 και φορολογήθηκαν με τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 οι αλλαγές αυτές πρόσθεσαν ασήκωτα φορολογικά βάρη στην πλειοψηφία των πολιτών. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης έγινε με βίαιο τρόπο αφού το βασικό αφορολόγητο όριο περιορίστηκε στις 5.000 ευρώ από 12.000, οι μειώσεις φόρου μειώθηκαν δραματικά και οι «αντικειμενικές» δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή τα τεκμήρια, εκτοξεύθηκαν στα ύψη, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να έχουν κληθεί να καταβάλουν φόρους πέρα από τις δυνάμεις τους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων το οικονομικό έτος 2012 υπεβλήθησαν συνολικά 5.593.450 φορολογικές δηλώσεις έναντι 5.448.693 του οικονομικού έτους 2011, δηλαδή 144.757 περισσότερες ήτοι αύξηση σε ποσοστό 2,65%. Το φορολογητέο εισόδημα των δηλώσεων του οικονομικού έτους 2012 ανήλθε στο ποσό των 94.340.878.259 ευρώ έναντι ποσού ύψους 99.812.261.353 του οικονομικού έτους 2011, δηλαδή λιγότερο φορολογητέο εισόδημα 5.471.383.094 ευρώ ήτοι σε ποσοστό μείωση 5,48%.

Τέλος ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώθηκε από τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 ανήλθε στο ποσό των 5.162.632.087 ευρώ έναντι ποσού ύψους 1.124.519.629 ευρώ του οικονομικού έτους 2011, δηλαδή περισσότερος φόρος εισοδήματος 4.038.112.458 ευρώ ήτοι αύξηση σε ποσοστό 359,09%. Δηλαδή παρότι το φορολογητέο εισόδημα μειώθηκε κατά 5,48% ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 359,09%. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι εκτός του φόρου εισοδήματος βεβαιώθηκαν και ποσά ύψους 1.367.681.550 για την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης και 293.635.892 για το τέλος επιτηδεύματος, ανεβάζοντας τα συνολικά ποσά που βεβαιώθηκαν στα 6.823.949.530 ευρώ.

Βλέποντας αυτά τα νούμερα και γνωρίζοντας αφενός τη δραματική αύξηση της ανεργίας και αφετέρου τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων σε όσους έχουν την τύχη να εργάζονται μπορούμε να καταλάβουμε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταγράφηκε το 2012 και μόνο τυχαία δεν θα είναι η περαιτέρω αύξηση αυτών που αναμένεται να καταγραφεί το 2013 μετά την υποβολή των δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012.

Με τον φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο αναμένονται και άλλες επιβαρύνσεις στη φορολογία των φυσικών προσώπων για το 2014, διότι ανατρέπεται το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς και πλέον τα εισοδήματα από κάθε βασική κατηγορία (πηγή) προέλευσης θα φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί το νέο αυτό καθεστώς να διαφημίστηκε ως απλούστερο, δικαιότερο και με αναπτυξιακή κατεύθυνση αλλά δεν είναι έτσι διότι αυξάνει κατά πολύ τη φορολογία σε όλα τα φυσικά πρόσωπα είτε γιατί σε μισθωτούς – συνταξιούχους αντί του αφορολογήτου ορίου καθιερώνει μείωση φόρου ιδίου ύψους ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, είτε γιατί στους αυτοαπασχολούμενους και τους έχοντες εισόδημα από ακίνητα καταργεί το αφορολόγητο όριο φορολογώντας το εισόδημα από το πρώτο ευρώ, είτε τέλος γιατί σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος καταργεί τη συντριπτική πλειοψηφία των φοροαπαλλαγών από πραγματοποιούμενες δαπάνες.

Το σίγουρο είναι ένα, θα αυξηθεί δικαιολογημένα η δυσφορία των πολιτών και δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα έσοδα γιατί, ως γνωστόν, όσο αυξάνεται η φορολογία γιγαντώνεται και η φοροδιαφυγή.

Του Γιώργου Α. Κορομηλά, Προέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών