10/4/13

Ἡ μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα!10 Ἀπριλίου 1826. Ἡ μεγάλη Ἔξοδος!
Ἡ ἱεροτέρα πράξις τοῦ ’21! 
Ἡ πιὸ δαφνοστεφανωμένη Ἔξοδος τῆς Παγκοσμίου Ἱστορίας.
Δὲν τὰ κατάφεραν οἱ περισσότεροι, θὰ ἀπαντήσουν κάποιοι. 
Ναί, δὲν τὰ κατάφεραν. Ἀλλὰ πολέμησαν ὅλοι! ΟΛΟΙ!!! Γιὰ μῆνες! 
Ὅταν μπῆκαν στὴν μάχη γνώριζαν πὼς ἔχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ ζήσουν. Μὰ δὲν δίστασαν. Μπῆκαν!
Δὲν εἶναι λοιπὸν μόνον ἡ Ἔξοδος!
Εἶναι καὶ ὅλη ἡ προηγούμενη διαδικασία. Εἶναι ὅλα ὅσα συνέβησαν κι ἔδεσαν, ἤ χώρισαν, διὰ παντὸς τοὺς Ἀνθρώπους της. Εἶναι κάθε στιγμὴ τῆς πολιορκίας, τῆς ἀπελπισίας ἤ τῆς πίστης. Εἶναι τὸ ὅ,τι παρέμειναν Ἄνθρωποι Μεγάλοι, ἔως τὸ τέλος!
Εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς Νίκης τοῦ  Ἀνθρώπου κατὰ τοῦ βαρβάρου.
Ἡ μεγάλη ἐκείνη  ἡμέρα!2Αἰσθάνομαι τιμὴ ποὺ αὐτοὶ οἱ Ἄνθρωποι ὑπῆρξαν πρόγονοί μου!
Εἶθε καὶ σὲ ἐμᾶς ἀνάλογος θάνατος καὶ τιμή!
Υ.Γ. Ἡ μεγαλοσύνη τους ἦταν τέτοια, ποὺ προτιμοῦσαν νὰ πεθάνουν ἀπὸ πείνα, παρὰ νὰ στερήσουν ἀπὸ ἀσθενή, τραυματία ἤ παιδὶ τὴν ἐλαχίστη τροφή. Ἐν ἀντιθέσει φυσικὰ μὲ τοὺς τούρκους, ποὺ στὴν ἀντίστοιχο πολιορκία τῆς Μονεμβασιᾶς ἐκ τῶν Ἑλλήνων, ἔτρωγαν μικρὰ παιδιά!!!