17/4/13

«Ἑλλαδιστάν»

Χωρίς σχόλια ἡ παρακάτω φωτογραφία:

Μινώταυρος