12/4/13

Ἡ ἀνάπτυξις Σαμαρᾶ, Βενιζέλου καί Κουρέλη


Ὅλα αὐτά γίνονται, κατά τούς λακέδες πού μᾶς «κυβερνοῦν», γιά νά μή βγοῦμε ἀπό τό εὐρώ καί χρεωκοπήσουμε!
Πῶς νά δώσουν ἔστω τό βασικό μισθό,  ὅταν ἡ πραγματική ἀνεργία ἔχει ξεπεράσει κατά πολύ τό 30%; Περισσότεροι ἀπό τούς μισούς Ἕλληνες δέν ἐργάζονται ἀμειβόμενοι. Διότι τό ἀκούσαμε κι αὐτό ἀπό χείλη βολεμένων πολιτικῶν καί οἰκονομολόγων τοῦ κ@λου. Νά ἐργαζόμεθα, δηλαδή, χωρίς ἀμοιβή καί ἀσφάλεια!