11/4/13

Δραχμούλα ἤ εὐρώ; Μάλλον τέλος στὸ μετρητό!!!Φωνὲς ἀπὸ παντοῦ μᾶς προειδοποιοῦν γιὰ τὸ πόσο ἐπισφαλεῖς εἶναι οἱκαταθέσεις μας στίς τράπεζες. (Καταθέσεις σας. Διότι πρέπει νὰ τὸξεκαθαρίζουμε. Ἐγὼ δὲν εἶχα ποτέ μου!)
Καί τελικῶς; Τί θέλουν νά ποῦν οἱ …ἀποδομητές τῶν πάντων; Μήπως μᾶς σπρώχνουν στό νά τραβήξουμε τά χρήματά μας ἀπό τίς τράπεζες διότι δέν θέλουν νά ἔχουν καμμίαν πιθανότηταἀποζημιώσεῶς μας; 
Χμμμ….
Μεγάλη ληστεία ἑτοιμάζεται καὶ εἶναι πολὺ καλὰ δομημένη. Τόσο ποὺ δὲν νομίζω νὰ προλαβαίνουμε νὰ ἀλλάξουμε κάτι. Γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον!
Ξέρετε τί ἑτοιμάζουν;
Οἱ καταθέσεις ἄνω τῶν 100.000 εὐρῶ μετατρέπονται σὲ…ἐπενδύσεις! Δῆλα δή, πῆγε καλὰ ἡ τράπεζα, ἔχει καλῶς. Ἔκλεισε ἡτράπεζα, πάλι καλῶς ἔχει. Γιὰ τὴν τράπεζα! Ὄχι γιὰ τοὺς καταθέτες!
Οὑσιαστικῶς αὐτὸ ποὺ θέλουν εἶναι νὰ πάρουμε τὰ χρήματά μας γιὰνὰ μὴν ὑποχρεωθοῦν σὲ ὁποιανδήποτε πληρωμή, μετὰ τὴν …κατάρρευσι!!! Κι ἔπεται κατάῤῥευσις!!! Τὸ διαισθανόμαστε ὅλοι! Τὸδιαβάζουμε πίσω ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν εἰδήσεων. Τὸ βλέπουμε στὶςἐκφράσεις τους καὶ στὶς βεβιασμένες τους κινήσεις. Ἡ κατάῤῥευσις τοῦ εὐρῶ, γιὰ τὸ ὁποῖον τόσο πολὺ κάποιοι προσπάθησαν νὰ μᾶς πείσουν πὼς σώζεται, ἔφθασε!!! Εἶναι ζήτημα ἡμερῶν… Τετέλεσται!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ Λαγκᾶρντ πλέον τὸ ὁμολόγησε σχεδὸν ξεκάθαρα! (Δέν μᾶς εἶπε πώς τό εὐρῶ δέν κινδυνεύει; Ἔ, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον πρέπει νὰ ἀντιλαμβανόμαστε!)
Καί ποῦ νά τά πᾶμε λοιπόν τά χρήματα; 
Στήν Γερμανία; Στήν Γαλλία; Στίς Σεϋχέλες; Στίς Μπαχᾶμες; Στήν Κύπρο; Στήν Χονολουλοῦ; Ποῦ στά κομμάτια θά μποροῦσε κάποιος νά προστατεύσῃ τά χρήματά του;

Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη γιὰ τὴν ὤρα, οἱ μοναδικὲς τράπεζες ποὺ δὲνἀνήκουν στοὺς Ῥόθτσιλντ εἶναι τρεῖς. Κούβας, Ἰρᾶν καὶ Κορέας. Τὸ τὶθὰ γίνῃ τὸ ὑποψιαζόμαστε. Σὲ λίγο κι αὐτὲς θὰ εἶναι …ἀέρας.
Ὅμως ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ὅλες οἱ τράπεζες, στὶς ὁποῖες μποροῦμε νὰπροστατεύσουμε τὰ χρήματά μας, ἀνήκουν σὲ μίαν οἰκογένεια, αὐτομάτως συμπεραίνουμε  πὼς ὑπάρχει κοινὴ πολιτικὴ γραμμὴ γιὰκάθε τους ὑποκατάστημα. Ὅ,τι θὰ συμβῇ στὰ κεντρικά, θὰ συμβῇ σὲκάθε τους μικρὸ ἤ μεγάλο μαγαζάκι. 
Ἄρα; Σωνόμαστε; Σώζονται τά μετρητά; Ἤ ὄχι;

Ἀκοῦτε μήπως σειρῆνες; 
Διότι ἐγὼ τὶς ἀκούω. Καὶ εἶναι πολὺ δυνατές. Γιὰ κάποιους μάλλιστα καὶ τρομακτικές!
Ἐχθὲς τὸ βράδυ συζητοῦσα μὲ κάποιους φίλους γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὰ οἰκονομικὰ τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης. Τὸσυμπέρασμα κοινό! Θέλουν νὰ ὀδηγήσουν τὸν κόσμο στὸ νὰ ἀποσύρῃτὰ χρήματά του ἀπὸ τὶς τράπεζες, διότι ἐὰν οἱ τράπεζες θὰ κρατοῦν αὐτὰ τὰ  χρήματα, θὰ πρέπῃ, μετὰ τὴν κατάρρευσι τοῦ εὐρῶ, νὰπληρώσουν στὸ ἀνάλογον νόμισμα ποὺ θὰ ὑπάρξῃ. Δῆλα δὴ θὰἀναγκαστοῦν νὰ πληρώσουν τοὺς καταθέτες τους, τῶν ὁποίων οἱλογαριασμοὶ δὲν θὰ ὑπερβαίνουν τὶς 100.000 εὐρῶ. 
Τῶν ὑπολοίπων οἱ λογαριασμοί… Εἴπαμε… Θὰ χαθοῦν, ἐὰν οἱτράπεζες χαθοῦν… Θὰ ὑπάρχουν ὅσο θὰ ὑπάρχουν οἱ τράπεζες…. Συνεπῶς; 
Συνεπῶς ἀγαπητοί μου φίλοι τὸ παιχνίδι, αὐτοῦ τοῦ κύκλου, φθάνει στὸ τέλος του.
Πάπαλα!!! Φινίτο! Σὲ λίγο τὰ εὐρόπουλα θὰ εἶναι …χαρτοπόλεμος!!!
Καί πῶς θά ζοῦμε;
Ἔ… Καλά… Ἔχουμε περάσῃ κι ἄλλες φορὲς δύσκολα… Θὰ τὰκαταφέρουμε. 
Λίγο τὸ νέονόμισμα, ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ εἶναι κάποια δραχμούλα, ἤ…ποιός ξέρει; 
Λίγο κάτι καρτοῦλες, ποὺ εἶναι ἔτοιμες καὶ δὲν θὰ μᾶς ῥωτήσουν διόλου…
Λίγο τὸ ὅ,τι πηγαίναμε ὡς πανηλίθιοι καὶ δίδαμε ὅλα μας τὰ στοιχεῖα σὲ τράπεζες, ἐφορίες, ληξιαρχεῖα…
Τί ἔπεται; 
Τὸ αὐτονόητον. 
Θέλουμε νά ζήσουμε; Θὰ πάρουμε παρακαλῶντας τὶς καρτοῦλες τους. 
Θέλουμε νά ἔχουμε τροφή; Καρτοῦλες.
Θέλουμε νά ἔχουμε στέγη, ῥουχισμό, σχολεῖα, περίθαλψι; Καρτοῦλες!
Ὅλα στὴν ὤρα τους!
Παρακαλετὰ θὰ πηγαίνουμε! 
Ἤδη δὲν δέχονται μετρητὰ ἐὰν πρόκειται νὰ πληρώσουμε περισσότερα ἀπὸ 500 εὐρῶ. 
Τί θά τούς πειράξῃ νά τό κατεβάσουν λίγο ἀκόμη;
Λοιπόν…
Ἐὰν κάποιοι ἔχουν εὐρῶ, καλλίτερα νὰ τὰ κάψουν μόνοι τους.
Τοὐλάχιστον νὰ ἔχουν τὴν χαρὰ πὼς δὲν τοὺς τὰ ἔκαψαν οἱνεοταξῖτες. 
Ἐὰν πάλι ἀκόμη ἐλπίζουν… Δὲν πειράζει. 
Τί νά κάνουμε; 
Ἔτσι ἔχουν αὐτὰ τὰ πράγματα… Παιχνίδια εἶναι… Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Ἤ τοὐλάχιστον ἔτσι φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως…
Υ.Γ.1. Κύττα νὰ δῇς τώρα πόσο πολὺ δένουν καὶ κάποια ἄλλα σενάρια… Πετσόκομμα ὀφειλῶν πρός τράπεζες ἀπό εἰρηνοδικεῖα; Τί εἴπαμε;
Υ.Γ.2. Πασχίζοντας νὰ διασκεδάσω λίγο τὶς ἐντυπώσεις…
Υ.Γ.3. Ὅλο τὸ παραπάνω εἶναι ἕνα σενάριον… Τὸ ἐὰν θὰ βγῇ ἀληθινόν, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλο θέμα. Ἄς περιμένουμε.

πηγή