21/4/13

Κάθε ἐργάσιμη ἡμέρα 4.350 ἄνθρωποι χάνουν την δουλειά τους!Αὐτό πού μοῦ κάνει ἐντύπωσι εἶναι, ὅ,τι ὅλες οἱ ἔρευνες καταγράφουν μόνον τούς μισθωτούς οἱ ὁποίοι ἔχουν ἤ δέν ἔχουν ἐργασία. Οἱ ἐπαγελματίες ἤ οἱ πρώην ἐπαγγελματίες, οἱ ὁποίοι εὑρίσκονται σέ χειρότερη θέσι διότι χρωστοῦν καί κινδυνεύουν νά καταλήξουν στήν φυλακή, δέν καταγράφονται πουθενά. Αὐτοί δέν εἶναι ἐργαζόμενοι; Ποιόςτούς «ταΐζει», σήμερα
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅ, τι οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς πού αὐτοκτονοῦν εἶναι ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες. Ἤ μήπως θά σωθοῦν μέ τό ψεύτικο ἐπίδομα πού ΔΕΝ θά τούς δώσῃ, στήν οὐσία, τό κράτος διότι δέν πληροῦν τίς παράλογες προϋποθἐσεις πού θέτει;
Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αφού πλέον άνεργοι και μη οικονομικά ενεργοί πολίτες είναι περισσότεροι από όσους εργάζονται.
3.617.771 είναι οι έχοντες εργασία και 4.694.165 οι άνεργοι και οι μη οικονομικά ενεργοί.
Μόνο τον Ιανουάριο με βάση τα επίσημα στοιχεία χάθηκαν 95.709 θέσεις εργασίας το οποίο μεταφράζεται σε 4.350 νέους άνεργους την ημέρα.
Η ανεργία η οποία πλήττει περισσότερο τους νέους ανθρώπους κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:
15-24 : 59,3 %
24-34 : 34,2 %
35-44 : 23,5 %
45-54 : 20,5 %
55-64 : 16,8 %