7/3/13

Ἔρχονται αὐξήσεις στή ΔΕΗ


Τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην περαιτέρω αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ από την 1η Μαϊου, αποτυπώνουν δύο μίνι εκθέσεις της τρόικας.
 Σύμφωνα με όσα αναφέρονται «μια περαιτέρω αναθεώρηση των τιμών τελικού χρήστη για τους πελάτες χαμηλής τάσης, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θα πρέπει να λάβει χώρα και πάλι στο τέλος Μαρτίου και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαϊου 2013».
Επιπλέον, προαναγγέλλεται η πλήρης απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιουλίου, εξέλιξη η οποία είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει και σε νέες αυξήσεις των τιμολογίων.