19/3/13

Η ελληνική γλώσσα στο αυστραλιανό δημόσιο σύστημα

Τα κεντρικά Γραφεία της ACARA στο Σίδνεϊ επισκέφτηκε ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία κ. Χαράλαμπος Δαφαράνος, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ κ. Βασίλειο Τόλιο και τον Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Βασίλειο Γκόκα.

Η συνάντηση αυτή έγινε μετά από αίτημα του κ. Πρέσβη, ο οποίος ήθελε να ευχαριστήσει εκ μέρους της Ελλάδας την ανεξάρτητην αυτή αρχή (ACARA) που συμπεριέλαβε την Ελληνική ως Δεύτερη γλώσσας στα πλαίσια του Αυστραλιανού εθνικού αναλυτικού προγράμματος. Ο Έλληνας Πρέσβης ενημερώθηκε όσον αφορά την πορεία των εργασιών σχετικά με τη συγγραφή του Σχολικού αυτού Προγράμματος.


Ο Έλληνας Πρέσβης χαρακτήρισε ιστορική την εν λόγο απόφαση για την ελληνική γλώσσα και την “καλλιέργεια” της στην Αυστραλία. Επίσης τόνισε πως με αυτό τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν είναι οικείοι με την ελληνική κουλτούρα να με γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού μέσω της γλώσσας. Ενώ παράλληλα ενισχύεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Αυστραλιανής κοινωνίας.

Το σχέδιο του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος (μέχρι Year 10) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο για δημόσια διαβούλευση. Η Αυστραλιανή πλευρά  έχει ως στόχο να υιοθετηθεί το σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους, αφού βέβαια ολοκληρωθεί η διαβούλευση και συζητηθούν οι προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλια που θα υποβληθούν...

Από την Αννα Γεωργούλη  Greek Australian Reporter