27/3/13

Ἀνταγωνίζεται τήν Ρουμανία καί τήν Βουλγαρία ἡ Ἑλλάδα στήν φτώχεια


Όταν γράφαμε ότι το μνημόνιο παραπέμπει στην ΚΟΜΕΚΟΝ, κάποιοι μας έλεγαν υπερβολικούς. Τώρα που γίναμε ΚΟΜΕΚΟΝ, ίσως να το ξανασκεφθούν.

Μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι φτωχότερες χώρες από την Ελλάδα στην ΕΕ, όπως καταδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας (IW).

Σύμφωνα με τις συγκριτικές μετρήσεις του IW, η Γερμανία βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης των 27 χωρών της ΕΕ με βάση την ευημερία.
Την ξεπερνούν η Δανία, η Σουηδία η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Αυστρία.

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα γερμανικά νοικοκυριά «βγάζουν» με άνεση τον μήνα.
Η έρευνα καθορίζει τον παράγοντα της φτώχειας με βάση 4 δείκτες:

  • Εισοδηματική φτώχεια (αφορά όσους διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού μέσου όρου)

  • Υποκειμενική εισοδηματική φτώχεια (προσδιορίζεται από την ατομική εκτίμηση)

  • Στέρηση (χαμηλό επίπεδο διαβίωσης)

  • Οικονομική στενότητα (βαθμός εισοδηματικής επάρκειας ενός νοικοκυριού)

Ως βασικά «θύματα» της φτώχειας στην ΕΕ καταδεικνύονται οι άνεργοι, οι ανύπαντροι γονείς και οι μετανάστες.
Η έρευνα επισημαίνει ως αποτελεσματική μέθοδο καταπολέμησης του φαινομένου την ανάληψη πρωτοβουλιών στον εργασιακό τομέα, όπως και τη λήψη μέτρων για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Σημειωτέον, η Ελλάδα και η Ισπανία «συναγωνίζονται» τις πιο αρνητικές ευρωπαϊκές επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης.

ὀλυμπία