15/3/13

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% του δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία.
Αύξηση 1,6% σημείωσε τον Ιανουάριο ο γενικός δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι μείωσης 3,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός δ είκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Δ εκεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 15,4%, έναντι μείωσης 19,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.


 

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε μείωση 4,7%, έναντι μείωσης 1,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, σημείωσε αύξηση 2,0%, έναντι αύξησης 4,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός δ είκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του εκεμβρίου 2012, σημείωσε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 8,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.


capital.gr


Πηγή:www.capital.gr