5/2/13

Ὁ Ὑπεραθλητής μας Γιάννης Κοῦρος

Ὁ Ὑπεραθλητής μας Γιάννης Κοῦρος.1


Ἕνας ἄνδρας ποὺ κάθε φορὰ ἔβαζε ὅλο καὶ μεγαλύτερα στοιχήματα μὲ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὰ κέρδιζε.
Ἕνας Ὑπεραθλητὴς ποὺ ἔσπασε 134 παγκόσμια ΡΕΚΟΡ μὲ μόνη πηγὴ ἐνεργείας ἕνα μεγάλο θέλω γιὰ νὰ γίνεται πάντα καλλίτερος ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν του. 
Μέσα στὰ τόσα χρόνια ποὺ τρέχει ἔχει ὑπερβῇ πολλὲς φορὲς τὰ ὅρια… Εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο Ὑπερβατικός. Ἀλλὰ αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κάνῃ μόνον κάποιος ποὺ εἶναι ἀπολύτως δοσμένος σὲ κάποιον στόχο. 
Θαυμᾶστε τον καὶ χειροκροτῆστε τον! 

Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Κῶστα Σκανδάλη ποὺ μοῦ ἔστειλε τὸ παραπάνω ταινιάκι. 
Εἶναι πράγματι ἐκπληκτικό.Ὁ Ὑπεραθλητής μας Γιάννης Κοῦρος.2