4/2/13

Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστήμιου της Αθήνας


Εκατοντάδες πρόσωπα είχαν λάβει ως αμοιβή συνολικά το ποσό των 6,8 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών του Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά δεν τα δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχων του ΣΔΟΕ αποκαλύφθηκε ότι από το σύνολο 1.267 δικαιούχων προσώπων, τα οποία ελάμβαναν αμοιβές από τον ΕΛΚΕ, σε 312 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 2.586.452 ευρώ.

Έλεγχος έγινε και σε 1.678 περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε γιατρούς από φαρμακευτικές εταιρείες για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, από τον οποίο προέκυψε ότι σε 698 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 4.283.290 ευρώ.

Οι υπόχρεοι κλήθηκαν σε υποβολή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης.

iefimerida.gr