1/2/13

"Πρωταθλήτρια" στα Βαλκάνια η Ελλάδα με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή!


Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων επιβάλλει η Ελλάδα στη γειτονιά των Βαλκανίων εγείροντας, σύμφωνα με τους ειδικούς στα φορολογικά, ζήτημα φορολογικού ανταγωνισμού εις βάρος της χώρας μας…

Ανάλογη εικόνα συγκριτικά υψηλότερης φορολόγησης προκύπτει για την Ελλάδα και στο πεδίο των έμμεσων φόρων, οι οποίοι ακολουθούν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις:


Τα Νέα