28/2/13

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: Τί εἶπε ὁ Σαμαρᾶς γιά τόν Παπαγεωργόπουλο

Πόσα ἔφαγε ὁ Παπαγεωργόπουλος ἀπό τόν δήμο Θεσσαλονίκης, εἴπαμε; 18 ἑκατομμυρία; Τί γνὠμη εἶχε, ὅμως, ὁ ὀλίγιστος Ἀντωνάκης ὁ «ἀνοιχτομάτης» γιά τόν συνεργάτη του;
Δεῖτε τό σχετικό βίντεο:
  

Ἴσως νά δοῦμε πολλές τέτοιες σκηνές ἀπείρου κάλλους τούς μῆνες πού ἔρχονται. Βλέπετε προετοιμάζουν τήν κοινή γνώμη γιά νά δεχθῇ ἀδιαμαρτύρητα τά ἀκόμα σκληρότερα μέτρα πού ἔρχονται. Δέν βγαίνουν τά «κουκκιά», ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν. Κάποιους πρέπει νά δώσουν βορά στόν ὄχλο.