5/2/13

Νομοθετική ρύθμιση φέρνει πτώση των τιμών στα καύσιμα.
Νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης στοχεύει στη πτώση των τιμών στα καύσιμα. Όπως αναφέρει το Έθνος, θα παρεμβαίνει στις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, τα πέντε άρθρα της ρύθμισης περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που καταθέτει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή και αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνισμών των κρατικών προμηθειών.
Οι τιμές των καυσίμων, ιδίως σε νησιά και περιοχές όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, είναι δυνατόν να πέσουν 4 έως 6 λεπτά το λίτρο.


Επί της ουσίας, με τη νομοθετική ρύθμιση αποσυνδέεται η τιμή χονδρικής πώλησης των καυσίμων από τις επενδύσεις που κάνει μία εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών σε ένα βενζινάδικο.
Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίησης επενδύσεων από τις εταιρείες εμπορίας προς τον πρατηριούχο, η αξία καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής αυτών αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής γραπτής σύμβασης».
Επίσης δεν συνιστά επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σημάτων κ.λπ. της εταιρείας εμπορίας. Στην ξεχωριστή αυτή σύμβαση καθορίζεται και ο τρόπος αποπληρωμής της αξίας των ανταλλαγμάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο και αυτή θα πραγματοποιείται με την καταβολή ποσοστιαίων δόσεων σταθερών ή αποκλιμακούμενων.
Μέχρι τώρα, η συνήθης πρακτική ήταν οι εταιρείες να χρεώνουν το κόστος της επένδυσης στην τιμή χονδρικής των καυσίμων, χωρίς οι πρατηριούχοι να ξέρουν τι ποσοστό αυτής αφορά στην αξία της επένδυσης. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα είναι και η αδιαφάνεια στην τιμολόγηση των καυσίμων που προμηθεύονται οι πρατηριούχοι. Έτσι, με τη νομοθετική ρύθμιση, στη σύμβαση προμήθειας προβλέπεται ότι "η τιμή χονδρικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων διαμορφώνεται με βάση την τιμή αγοράς από διυλιστήριο ή την τιμή εισαγωγής της προηγούμενης μέρας, πλέον περιθωρίων κέρδους".
Με τη νομοθετική ρύθμιση ξεκαθαρίζει και το τοπίο ως προς τις χορηγούμενες εκπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη σύμβαση αυτές θα καθορίζονται, ενώ οι βενζινοπώλες εφόσον το αιτούνται θα έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των εκπτώσεων που καταρτίζουν οι εταιρείες εμπορίας ανά κατηγορία πελάτη και ανά νομό, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Οι εκπτώσεις, πέραν των απολογιστικών, θα εμφανίζονται στα τιμολόγια πώλησης.
Η μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων είναι πέντε χρόνια, ενώ μπορούν να καταγγελθούν μετά την πρώτη τριετία με προθεσμία έξι μηνών. Ετσι, οι πρατηριούχοι μπορούν εύκολα να αλλάξουν εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

mantatanews.gr