1/2/13

Πρωταθλήτρια Εὐρώπης στήν ἀνεργία ἡ Ἑλλάδα


Ξεπέρασε πρώτη φορά ἀκόμα καί τήν Ἰσπανία. Αὔξησι 7,1% σέ μόλις ἕνα χρόνο.Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε όλη την Ευρώπη έχει πλέον η Ελλάδα σύμφωνα με τη  Eurostat αφήνοντας πίσω της ακόμα και την Ισπανία.
Η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 26,8% τον Οκτώβριος του 2012, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 26,1%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Αυστρία (4,3%), σε Γερμανία και Λουξεμβούργο (5,3%) και Ολλανδία (5,8%).
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, η ανεργία στην Ευρωζώνη το Δεκέμβριο του 2012 διαμορφώθηκε στο 11,7%.
Στην Ε.Ε. των 27 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10,7%, αμετάβλητη από τον προηγούμενο μήνα. Τον Δεκέμβριο του 2011 η ανεργία ήταν στο 10,7% και 10,0% αντίστοιχα.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ελλάδα (από 19,7% τον Οκτώβριο του 2011 σε 26,8%), Κύπρο (από 9,7% σε 14,7%) και Ισπανία (από 23,2% σε 26,1%).
Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Εσθονία (12,1% σε 9,9% από το Νοέμβριο του 2001 μέχρι το Νοέμβριο του 2012), Λετονία (15,7% σε 14,1% από το γ΄ τρίμηνο του 2011 στο γ΄ τρίμηνο του 2012) και Λιθουανία (13,7% σε 12,3%).