1/2/13

Η εφορία "φακελώνει" πιστωτικές κάρτες και συναλλαγές


Φόρο και στους τόκους των δανείων που παίρνουν οι πολίτες για να συμπληρώσουν το πενιχρό τους εισόδημα ή και για να πληρώσουν τους πάσης φύσης φόρους και χαράτσια που τους επιβάλλει το κράτος, βάζει τώρα το υπουργείο Οικονομικών…

Φαντάζει υπερβολή αλλά δεν είναι, αφού το υπουργείο Οικονομικών δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε τόκους και κεφάλαιο δανείου, αλλά θεωρεί "τεκμήριο εισοδήματος" που πρέπει να φορολογηθεί σαν κάθε άλλο τεκμαρτό εισόδημα, τις πληρωμές για τόκους της κάρτας κάθε νοικοκυριού.

Το υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζει τις πιστωτικές κάρτες σαν ένα «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» των πολιτών που θέλει να το φορολογήσει σαν εισόδημα -έστω και αν έχει δηλωθεί κανονικά στη δήλωση- παρόλο που στους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών δεν περιλαμβάνονται μόνον οι πάσης φύσεως αγορές και δαπάνες που αποτελούν τεκμήριο εισοδήματος, αλλά ακόμα και:

- πληρωμές παγίων εξόδων του νοικοκυριού που δεν αναγνωρίζονται καν προς έκπτωση από την εφορία (πχ λογαριασμοί νερού και ρεύματος),
- υπερ-αναλήψεις μετρητών σε ώρα ανάγκης με διψήφια επιτόκια,
- πληρωμές τόκων που δεν μειώνουν το κεφάλαιο, ακόμα και
- πληρωμές φόρων με 3-12 δόσεις όπως για τα τέλη κυκλοφορίας, τον ετήσιο φόρο εισοδήματος κλπ για όσους δεν μπορούν να τα φέρουν αλλιώς βόλτα.

Πλήρη διασταύρωση όλων των συναλλαγών των φορολογουμένων θα μπορούν να κάνουν μετά τις 20 Φεβρουαρίου οι εποπτικές αρχές, προκειμένου να επιβάλλουν επιπλέον φόρο σε όσους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδα τους.

Το υπουργείο Οικονομικών απλώνει μια «ηλεκτρονική ομπρέλα» στα κεφάλια των φορολογούμενων, ζητώντας από τράπεζες, (πιστωτικές κάρτες- καταθέσεις) κλινικές, ασφαλιστικές εταιρείες , φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σχολές χορού, ακόμα και από γυμναστήρια, να έχουν αποστείλει τα στοιχεία των πελατών τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου.

Τι στοιχεία θα στείλουν οι τράπεζες

Το σύστημα ηλεκτρονικής «σάρωσης» των παγίων δαπανών εκατομμυρίων Ελλήνων φορολογουμένων έχει να εντοπιστούν φορολογούμενοι που, ενώ έχουν πολύ υψηλές δαπάνες, δηλώνουν που χαμηλό εισόδημα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία για τα δάνεια και τις κάρτες των πολιτών θα στείλουν τα πιστωτικά ιδρύματα (ακόμα και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών) και οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών.

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία που αφορούν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως:

α) επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος,
β) ΑΦΜ του δανειολήπτη.
γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.
δ) Το είδος του δανείου (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό δάνειο).
ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου.
στ) νόμισμα τήρησης του δανείου
ζ) υπόλοιπο δανείου στην αρχή κάθε έτους.
η) υπόλοιπο δανείου στο τέλος κάθε έτους.
θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων,
ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς,
ια) Ένδειξη αν έχει δοθεί επιδότηση του δανείου.
ιβ) Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας

newmoney.gr