15/2/13

Απειλή φόρου 75 ευρώ για το χαρτζιλίκι μαθητών και φοιτητών


Μαθητές και φοιτητές απειλούνται με φόρο 75 ευρώ αν δεν καλυφθεί το 25% των αποδείξεων.


Όσοι νέοι έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια θα πρέπει εντός των επόμενων εβδομάδων να μεταβούν στην αρμόδια ΔΟΥ και να πάρουν αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να συμπληρώσουν και φορολογική δήλωση.

Οι δηλώσεις αυτές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα "χρεώνονται" αυτόματα κατά την εκκαθάριση τους με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των 3.000 ευρώ.

Θα θεωρείται δηλαδή ότι υπερέβησαν το ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος των 2.900 ευρώ που ισχύει για τα προστατευόμενα τέκνα και έτσι δεν θα αναγνωρίζονται ούτε σαν προστατευόμενα μέλη.

Έτσι θα θεωρούνται ότι απέκτησαν τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ το 2012, το οποίο είναι μεν αφορολόγητο αλλά θα πρέπει να καλυφθεί κατά 25% με αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει ο 18χρονος που συντηρείται από την οικογένεια του να πληρώνει φόρο 10% επί του 25% των 3.000 ευρώ που δεν θα έχει καλύψει από τις αποδείξεις, δηλαδή 75 ευρώ.

Η κυβέρνηση ωστόσο έχει μεριμνήσει να δώσει την ευκαιρία στους νεαρούς φορολογούμενους να αποδείξουν ότι δεν έχουν εισοδήματα με τη διαδικασία αμφισβήτησης, όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

Μόνο που για να αμφισβητηθεί ότι υπήρχαν εισοδήματα, πρέπει, σύμφωνα με την Ημερησία, να υποβληθεί χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ από τον ίδιο τον φορολογούμενο (ή εξουσιοδοτημένο συγγενικό πρόσωπο) και μαζί με το έντυπο της δήλωσης, να υποβάλει να τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος νέος συντηρείται από τους γονείς του.

Και φυσικά πρέπει να πεισθεί και ο εφοριακός που θα παραλάβει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά. Τότε, το τεκμαρτό εισόδημα των 3.000 ευρώ θα διαγραφεί από τη δήλωση του νεαρού και θα μεταφερθεί σε αυτή των γονιών του.

Όμως από εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει πως ίσως χρειαστεί να κατατεθεί πρώτα η φορολογική δήλωση, να εκκαθαριστεί και αφού σταλεί το εκκαθαριστικό, να πάει ο φορολογούμενος στην αρμόδια ΔΟΥ με τα δικαιολογητικά.

news247.gr