13/1/13

Εισφορά στα ξενά μεσιτικά εφοπλιστικά γραφεία


Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο για την κύρωση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου επιβάλλεται ετήσια εισφορά σε ξένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεσιτεία πλοίων.

Ειδικότερα, θεσπίζεται ετήσια εισφορά στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου που απασχολούνται αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική σημαία, τα οποία έχουν ολική χωρητικότητα άνω των 500 κόρων.

Επίσης, επιβάλλεται ο φόρος και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών. Εξαιρούνται οι εταιρείες των επιβατικών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια. Η εισφορά επιβάλλεται για 4 έτη (2013-2016) και υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ετήσιου συνολικού ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος. Η εισφορά υπολογίζεται σε δολάρια ΗΠΑ και με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν ειδικότερα ζητήματα της εισφοράς.

Τα προσδοκώμενα έσοδα από την ετήσια εισφορά προϋπολογίζονται σε 15,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

capital.gr.msn.com