30/1/13

Καταργούνται τα δωρεάν σχολικά βιβλία των μαθητών – Θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών, με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν


Στην σελίδα 48 της εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2013, στο κεφάλαιο «Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» στη δεύτερη παράγραφο γράφει:

«Η περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν».