29/1/13

Ενιαίος χώρος ασφάλειας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ - Νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Κύπρο!


ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ


Aυτό που πολλοί ανέμεναν σε ότι αφορά τα φυσικά ενεργειακά αποθέματα νοτίως της Κύπρου, δηλαδή όσο προχωρούμε δυτικότερα από τις ακτές της Α.Μεσογείου τόσο θα αυξάνονται οι πιθανότητες εύρεσης πετρελαίων παρά φυσικού αερίου, φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα.