16/1/13

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα πως σε συμφωνία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, προκήρυξε ανοικτή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση επενδυτή, στο... 
πλαίσιο της σκοπούμενης από κοινού αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ στη χερσόνησο «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγμένης. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητο κυριότητας της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης και όμορο ακίνητο του ΕΟΤ, του οποίου δρομολογείται η αξιοποίηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναμένεται ότι η Αστήρ θα παύσει να είναι θυγατρική επιχείρηση της Εθνικής. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής και απηχεί την ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση της τράπεζας σε σχέση με τη διάθεση μη κύριων συμμετοχών του Ομίλου.

peramatozoa.net