31/1/13

Νέα δικαίωση εργαζομένων κατά της μείωσης μισθού με βάση το μνημόνιο !Η ΔΕΥΑ Πατρών θα καταβάλει στους εργαζομένους το μισθό που έπαιρναν την 30.10.2012 χωρίς να μειωθεί ...
Προσωρινή διαταγή που στρέφεται κατά των διατάξεων εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την εκ νέου μείωση μισθών των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/85127/0022/22.11.2012, εγκύκλιο, επιχειρήθηκε η ερμηνεία των διατάξεων του Μνημονίου ΙΙΙ σχετικά με την ένταξη των εν λόγω υπαλλήλων στο ενιαίο μισθολόγιο και ζητούσε από την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, να περικοπεί εκ νέου κατά 25% ο μισθός των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι υποστήριξαν αυτή η νέα μείωση που θα τους οδηγούσε σε απώλεια του 60%-70% των εισοδημάτων τους σε σχέση με την προ-μνημονίου εποχή και εξ αυτού του λόγου είναι παράνομη. Υποστήριξε ότι η εκ νέου μείωση δεν συνάγεται από το νόμο, αλλά τίθεται κατά παράβαση του νόμου, το πρώτον, με την εγκύκλιο και ότι σε κάθε περίπτωση η μείωση παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος κα;ι το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
Με την προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Πρωτοδικείου Πατρών, υποχρεώνεται η Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών να καταβάλει στους εργαζομένους το μισθό που ελάμβαναν την 30.10.2012 χωρίς να μειωθεί εκ νέου. Από την πλευρά των εργαζομένων, παραστάθηκε ο Δικηγόρος Πατρών Παναγιώτης Καποτάς, ενώ την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπογράφει ο Δικηγόρος Πατρών, Δημήτρης Ρήγας.

patrastimes.gr