30/1/13

Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο καλλίτερα

ΜπόραἈπηλλάγη καί ἡ «Μπόρα» γιά τήν ἀνακριβῆ δήλωσι πόθεν ἔσχες τοῦ συζύγου. Λογικό. Ἀφοῦ ἀπηλλάγη καί ὁ Ἰσίδωρος τόν περασμένο Νοέμβριο;
Ἀδέκαστη ἑλληνική δικαιοσύνη. 
Ὅσο πιό πολλά κλέβεις τόσο τό καλλίτερο. Τό εἶχε πεῖ καί ὁ ἀείμνηστος Σταυρίδης.
Δεῖτε τό βίντεο:

Ἐξαγωγή συναλλάγματος καί ὁ Ἰσίδωρος, ἄραγε;
Μινώταυρος