31/1/13

Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος...«Μόνο για την τάξη μας» οι μεν, «μόνο για Έλληνες» οι δε. Και μιλούν για την προσφορά αίματος, που πρέπει να γίνεται απροϋπόθετα. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.