16/1/13

ΟΥΤΕ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ!!! ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!


Και πώς να μιλήσουν, όταν ξέρουν πως θα τους κοπεί το "στασίδι" που έχουν πιάσει σ' αυτά:
Αναβάλλεται για το 2014 η επιβολή του φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Με διάταξη που πέρασε σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο φόρος θα αρχίσει να επιβάλλεται, αντί για την 1η/1/2013, την 1η/1/2014.

Ειδικότερα, στη σχετική διάταξη ορίζεται ότι ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης και βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Ειδικότερα, η διάταξη ορίζει το εξής:

"Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχεί ρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί,αντίγραφο του τιμολογίου με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου.Στα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων.

Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ179 Α’) εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέ- ρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της".


ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΧΕΙ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ!!!

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ, ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟ - ΤΟΥΡΚΟ - ΤΣΟΝΤΟΚΑΝΑΛΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ!!!

Γιατί λοιπόν να φορολογηθούν;;; Είναι δυνατόν να γίνει αυτό στα συνεταιράκια στη διαπλοκή και τη βρωμιά;;;
ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ!!!

Το "περίεργο" (ή μήπως όχι;) είναι πως ΚΑΝΕΙΣ δεν μιλάει για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο! Και δεν εννοούμε μόνο τους μνημονιοδούλους, αλλά και κάποιους "αντιμνημονιακούς"...σούπερ - επαναστάτες!!!

Καλά, τόσο πολύ τρέμετε τα παπαγαλάκια των καναλιών;

Τόσο πολύ φοβάστε το Σύστημα, ακόμα κι εσείς που αυτοπαρουσιάζεστε ως...αντισυστημικοί;

hellas-orthodoxy.blogspot.gr